ແນະນຳ ​ແລະ ວາງ​ແຜນ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທະ​ເລ ​ແລະ ​ເກາະ,