ຄູ່ມື, ວາງແຜນການເດີນທາງ resort,

ຈຸດເດັ່ນຂອງການທ່ຽວຊົມ